banner1

Fabryka Maszyn Rolniczych

Siewnik ogrodniczy do traw

Siewnik jest maszyną zawieszaną, przeznaczoną do wysiewu nasion traw na nowo zakładanych lub rekultywowanych terenach zielonych takich jak pola golfowe, trawniki itp. Maszyna jest przeznaczona dla firm zajmujacych sie profesjonalnie zakładaniem terenów zielonych. Podstawowymi elementami siewnika są: skrzynia wysiewna z aparatami wysiewajacymi, wał ugniatający, zespół palców sprężystych i układ zawieszenia. Producent może wykonać układ zawieszenia w/g potrzeb zamawiającego.

szerokość robocza 1450 mm
liczba przyrządów wysiewających 15
roastaw nasion siew rzutowy
pojemność skrzyni 92 dcm3
wydajność 0,45 ha/h
obsługa 1 osoba
max. prędkość robocza 6 km/h
max. predkość transportowa 10 km/h
długość siewnika 1220 mm
szerokość 1650 mm
wysokość 810 mm
masa 232 kg